ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองบ้านดุง 

 

 

ช่องทางการติดต่อและรับข่าวสารจากเทศบาลเมืองบ้านดุง

https://www.facebook.com/bandungcity.go.th/             

 ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านดุง icon
  2020-02-21
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม


ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 icon
  2020-02-19
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม


ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 (โคกทุ่งคูณ) ชุมชนบูรพา 1 หมู่ที่ 12 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี icon
  2020-02-19
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม


ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านดุง ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ (รอบโควตา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ประจำปีการศึกษา 2563 icon
  2020-02-19
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม


ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวและสังกัดของผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
  2020-02-11
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม


ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่องการรับเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนกรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง
  2020-02-07
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม