ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองบ้านดุง 

 

 

ช่องทางการติดต่อและรับข่าวสารจากเทศบาลเมืองบ้านดุง

https://www.facebook.com/bandungcity.go.th/             

 ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ผลการประกวดนางนพมาศ และขวัญใจประชาชน งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองบ้านดุง icon
  2019-11-15
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม


ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง icon
  2019-11-08
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม


ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองบ้านดุง ประจำปี 2562 icon
  2019-11-08
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม


ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
  2019-11-04

สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ขอความร่วมมือเพื่อตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะเศรษกิจจังหวัดอุดรธานี

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม


ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  2019-10-28
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม


ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
  2019-10-25
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ การตรวจรับงานจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูปป ถนนอ่อนสาพัฒนาฝั่งทิศใต้ ชุมชนดงแดนเมืองใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุทโธicon

  2019-11-07

 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการวางรางระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูปป ถนนอ่อนสาพัฒนาฝั่งทิศใต้ ชุมชนดงแดนเมืองใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุทโธ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเทศบาลบ้านดุง

  2019-10-29

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการวางระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูป ตัวยู ถนนสว่างเมือง ฝั่งทิศเหนือชุมชนราชพัสดุประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุทโธ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลเมืองบ้านดุง

  2019-10-16

ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลเมืองบ้านดุง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตัวยู สำเร็จรูป ระบบแรงดึงและเสริมผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนไพศาลรัตนานุรักษ์ ฝั่งทิซเหนือ ชุมชนศรีผดุง 1,2 หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม