ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
กองการคลัง

 1.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 1_การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ_ร_บ_ทะเบียนพาณิชย์พ_ศ_ 2499.pdf

2.การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 2_การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง.pdf

3.การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ  3_การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ.pdf

4.การรับชำระภาษีป้าย  4_การรับชำระภาษีป้าย.pdf

5.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่  5_การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่.pdf

6.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  6_การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf

7.การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์  7_การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์.pdf

8.การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์  8_การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์.pdf