ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
กองสวัสดิการสังคม

 1.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  1_การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf

2.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  2_การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf

3.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  3_การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf