ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลในรอบปี 60 เพื่่อประชาสัมพันธ์และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับการบริหารท่องถิ่นได้

ปก รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลในรอบปี 60.jpg

เนื้อหา รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลในรอบปี 60.jpg

ส่วนท้าย รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลในรอบปี 60.jpg