dot
นายโชคเสมอ คำมุงคุณ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง

 ประกาศประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน ๘ ตำแหน่ง (๘ อัตรา) ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ระหว่างวันที่ ๕-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.ณ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น ๒) สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ แนบท้ายนี้ ประกาศแนบท้าย.pdf 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบ้านดุง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู็มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านดุง article
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐