dot
นายโชคเสมอ คำมุงคุณ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
dot
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง

 ประกาศประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน ๘ ตำแหน่ง (๘ อัตรา) ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ระหว่างวันที่ ๕-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.ณ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น ๒) สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ แนบท้ายนี้ ประกาศแนบท้าย.pdf 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบ้านดุง

ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดแบบและยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561