ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สำนักปลัด

การป้องกันและระงับอัคคีภัย

     มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย.pdf

มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.pdf

มาตรฐานด้านกรทะเบียนและการอนุญาต

      มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต.pdf

มาตราฐานป้องกันอุบัติเหตุ

      มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน.pdf