ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
กองสวัสดิการสังคม

การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

      มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ.pdf

มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย

      มาตรฐนการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย.pdf

มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์

      มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์.pdf

มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน

      มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน.pdf

มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ

      มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ.pdf

มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี

      มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี.pdf

มาตรฐานการส่งเสริมาอาชีพ

      มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ.pdf

มาตรฐานหอพัก

      มาตรฐานหอพัก.pdf