ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ประกาศประชาสัมพันธ์ การตรวจรับงานจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสามัคคีธรรมตอนล่าง article

ประชาสัมพันธ์ การตรวจรับงานจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสามัคคีธรรมตอนล่าง ฝั่งทิศใต้ ช่วงถนนสิทธิประศาสตร์ถึงเชื่อมรางระบายน้ำเดิม ชุมชนหนองหินเหนือสามัคคีธรรมหมู่ที่ 11 ตำบลศรีสุทโธ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองบ้านดุง

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้า ขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง article
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการขขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโตมรศักดิ์
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 article
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลารับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนไพศาลรัตนารักษ์ 2 ชุมชนศรีผดุง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุทโธ article
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางบ้าน
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการวางรางระบายน้ำตัวยู ค.ส.ล. สำเร็จรูป ถุนนราษฎร์บำรุง (ฝั่งทิศตะวันตก) จากแยกถนนเวียงใต้
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง article
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป ตัวยู ค.ส.ล.ระบบแรงดึง พร้อมขยายผิวจราจร
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากแยกถนนโตมรศักดิ์ 2 ไปถนนสองพี่น้อง ชุมชนดงแดนเมืองใต้ ม.3 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี article
ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ภายในวัดโพธิ์ชัย ชุมชนดุงเหนือ ต.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สำเร็จรูป ถนนโพนสูงสวัสดิ์(ฝั่งทิศเหนือ) ชุมชนหนองหินเหนือทักษิณ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป ตัวยู ค.ส.ล. ถนนราษฎ์บำรุง article
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สำเร็จรูป ตัวยู ค.ส.ล.ระบบแรงดึง พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนราษฏร์บำรุง ฝั่งทิศตะวันตก จากแยกถนนศรีสุทโธ ถึงถนนเพชรวิเศษ ชุมชนศรีสุทโธ หมู่ที่ 8 ต
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลเมืองบ้านดุง article
ประกาศประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสามัคคีธรรม ตอนล่าง ฝั่งทิศใต้ article
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สำเร็จรูปถนนตาลคู่ (ทั้งสองฝั่ง) ชุมชนดุงน้อย หมู่ที่ ๒ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 3 โรงเรียน
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติมห้องเรียน ด้านข้างโรงอาหาร (ห้องประชุมสำนักงานหลังเดิม) โรงเรียนเทศบาล ๑ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.และวางรางระบายน้ำ ถนนจิรพล(ทั้ง 2 ฝั่ง) จากถนนศรีสุทโธ ถึงถนนฑีขะระ ชุมชนศรีสุทโธ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สำเร็จรูป ถนนอ่อนสาพัฒนา(ฝั่งทิศใต้) ชุมชนอ่อนสาพัฒนา ชุมชนดงแดนเมืองใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สำเร็จรูป ถนนสามัคคีธรรม ตอนล่าง ฝั่งทิศใต้ ช่วงถนนสิทธิประศาสตร์ ถึงเชื่อมรางระบายน้ำเดิม ชุมชนหนองหินเหนือสามัคคีธรรม หมุ่ที่ 12 ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สำเร็จรูป ถนนสิทธิพรหม(ฝั่งทิศใต้) จากแยกถนนวิญญู ถึงถนนบริบาลดำริ ชุมชนดงคำ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สำเร็จรูปถนนราษฎร์บำรุง(ฝั่งทิศตะวันตก) จากแยกถนนเวียงใต้ชุมชนหนองหินสามัคคีธรรม หมู่ที่ 11 ตำบลศรีสุทโธ