ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลเมืองบ้านดุง

 ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลเมืองบ้านดุง 

เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงทางเท้าและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนเพรชวิเศษ (ทั้ง 2 ฝั่ง) ช่วงถนนบริบาลดำริถึงถนนโตมรศักดิ์ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุทโธ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองบ้านดุง

ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางบ้าน article
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการวางรางระบายน้ำตัวยู ค.ส.ล. สำเร็จรูป ถุนนราษฎร์บำรุง (ฝั่งทิศตะวันตก) จากแยกถนนเวียงใต้ article
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง article
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ article
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป ตัวยู ค.ส.ล.ระบบแรงดึง พร้อมขยายผิวจราจร
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากแยกถนนโตมรศักดิ์ 2 ไปถนนสองพี่น้อง ชุมชนดงแดนเมืองใต้ ม.3 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี article
ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ภายในวัดโพธิ์ชัย ชุมชนดุงเหนือ ต.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สำเร็จรูป ถนนโพนสูงสวัสดิ์(ฝั่งทิศเหนือ) ชุมชนหนองหินเหนือทักษิณ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป ตัวยู ค.ส.ล. ถนนราษฎ์บำรุง article
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สำเร็จรูป ตัวยู ค.ส.ล.ระบบแรงดึง พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนราษฏร์บำรุง ฝั่งทิศตะวันตก จากแยกถนนศรีสุทโธ ถึงถนนเพชรวิเศษ ชุมชนศรีสุทโธ หมู่ที่ 8 ต
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลเมืองบ้านดุง article
ประกาศประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสามัคคีธรรม ตอนล่าง ฝั่งทิศใต้ article
ประกาศประชาสัมพันธ์ การตรวจรับงานจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสามัคคีธรรมตอนล่าง article
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สำเร็จรูปถนนตาลคู่ (ทั้งสองฝั่ง) ชุมชนดุงน้อย หมู่ที่ ๒ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 3 โรงเรียน
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติมห้องเรียน ด้านข้างโรงอาหาร (ห้องประชุมสำนักงานหลังเดิม) โรงเรียนเทศบาล ๑ ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.และวางรางระบายน้ำ ถนนจิรพล(ทั้ง 2 ฝั่ง) จากถนนศรีสุทโธ ถึงถนนฑีขะระ ชุมชนศรีสุทโธ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สำเร็จรูป ถนนอ่อนสาพัฒนา(ฝั่งทิศใต้) ชุมชนอ่อนสาพัฒนา ชุมชนดงแดนเมืองใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สำเร็จรูป ถนนสามัคคีธรรม ตอนล่าง ฝั่งทิศใต้ ช่วงถนนสิทธิประศาสตร์ ถึงเชื่อมรางระบายน้ำเดิม ชุมชนหนองหินเหนือสามัคคีธรรม หมุ่ที่ 12 ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สำเร็จรูป ถนนสิทธิพรหม(ฝั่งทิศใต้) จากแยกถนนวิญญู ถึงถนนบริบาลดำริ ชุมชนดงคำ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สำเร็จรูปถนนราษฎร์บำรุง(ฝั่งทิศตะวันตก) จากแยกถนนเวียงใต้ชุมชนหนองหินสามัคคีธรรม หมู่ที่ 11 ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สำเร็จรูปถนนสุทธิสาร(ฝั่งทิศตะวันออก) จากแยกหนูแดงถึงซอยสว่างเวช ชุมชนศรีสมบัติ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สำเร็จรูปถนนโพนสูงสวัสดิ์(ฝั่งทิศเหนือ)ชุมชนหนองหินเหนือทักษิณ หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาแรงงานประจำรถขยะเพื่อเก็บขนขยะหมู่ 4,5 ตลาดจิระตามโครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองบ้านดุง ประจำปี 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาแรงงานประจำรถขยะเพื่อเก็บขนขยะหมู่ 1,10 ตามโครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองบ้านดุง ประจำปี 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาแรงงานประจำรถขยะเพื่อเก็บขนขยะหมู่ 9,7 ทุ่งธนไพศาล ต.ศรีสุทโธ หมู่ 1 บ้านโนนกกบาก ต.บ้านดุง ฯลฯ
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลางในการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำเสีย ฝาท่อ บ่อ รางระบายน้ำ ที่ชำรุดทั้งเทศบาล