ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ.pdf


 

ตรวจสอบภายใน

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน.pdf

 

 

กองคลัง

มาตรฐาน-กองคลัง.pdf


 

กองช่าง

มาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่าง.pdf


 

กองวิชาการและแผนงาน

มาตรฐานการปฏิบัติ-กองวิชาการและแผนงาน.pdf


 

กองสวัสดิการสังคม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน-กองสวัสดิการฯ.pdf

 

 

กองการศึกษา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน-กองการศึกษา.pdf


 

สำนักปลัดเทศบาล

มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่-สำนัปลัดฯ.pdf


 

โรงเรียนเทศบาล 2

ประกาศโรงเรียนเทศบาล-2-มาตราฐาน.pdf

 

โรงเรียนเทศบาล 1

ประกาศโรงเรียนเทศบาล-1-มาตราฐาน.pdf

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านดุง

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านดุง.pdf

 

มาตรฐาน-ปราบปราม.pdf