ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง

เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

****************

           เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านดุง  เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศาลเมืองบ้านดุงในทุกระดับ

      เทศบาลเมืองบ้านดุง  บริหารราชกรแบบมีส่วนร่วม โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านดุงตามความเหมาะสมดังนี้มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม.pdf