ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
มาตราการป้องกันการรับสินบน

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง

เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบน

.................................

                   รัฐบาลกำหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการต้องนำไปปฎิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม เทศบาลเมืองบ้านดุง  จึงได้กำหนดให้นโยบายต่อต้านการรับสินบนเป็นนโยบายสำคัญ  ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลเมืองบ้านดุงเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากทุจริต โดยมีมาตรการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf