ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน พ.ศ.2562

สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานเทศบาลเมืองบ้านดุง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ (พ.ศ.2561 -2564)

รอบเดือนเมษายน (เดือน ตุลาคม 2561– มีนาคม 2562)

รอบ 6 เดือน.pdf


ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง

เรื่อง   ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองบ้านดุง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง.pdf