ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

นางสาวบุษราคัม   มวลมูลตรี   

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา  79

      ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  และการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
 
 

 

 

การควบคุมภายใน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง