ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลเมืองบ้านดุง

1. สำนักปลัด

 

2. กองวิชาการและแผนงาน

 

 

3. กองคลัง

4. กองช่าง

 

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

6.  กองการศึกษา

 

 

7. กองสวัสดิการสังคม

 

8. หน่วยงานตรวจสอบภายใน

                                                

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานด้านต่างๆดังนี้

1.ด้านการปฏิบัติการ

2.ด้านการวางแผน

3.ด้านการประสานงาน

4.ด้านการบริการ