ReadyPlanet.com
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองบ้านดุง
รูปภาพกิจกรรม
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบ้านดุง

ข้อมูลข่าวสาร ประกาศ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ

สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านดุงประชาสัมพันธ์ จากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสบ้านดุง เรื่อง ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำ article
ประชาสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง (รายวัน) article

 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง (รายวัน)

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด article

 ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้บริษัทที่ปรึกษาเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม

ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 7 จ.อุดรธานี MONEY EXPO UDONTHANI 2019 article
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถตักหน้า ขุดหลัง article

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถตักหน้า ขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์ จาก ป.ป.ช.

 ประชาสัมพันธ์ สำนำงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เชิญชวนผู้สนใจประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู ค.ส.ล. ระบบแรงดึง พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.

การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู ค.ส.ล. ระบบแรงดึง พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนราษฎร์บำรุง ฝั่งทิศตะวัันตก หมู่ที่ 8 ชุมชนศรีสุทโธ ตำบลศรีสุทโธ

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการเปลี่ยนรางน้ำฝนใหม่ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านดุง

 เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการเปลี่ยนรางน้ำฝนใหม่ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านดุง 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับเอดส์

 โครงการอัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับเอดส์ โดย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทะิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 

ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์
ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประชาสัมพันธ์ โครงการ เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล "พี่เพื่อน้อง" โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชน ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การแปรรูปสมุนไพร (สบู่สมุนไพร)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญประกวดโลโก้ Thai Emergency Mergency Medical Service Accreditation : (TEMSA)
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองบ้านดุง article

ตำแหน่งที่รับสมัคร : พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 article
ประชาสัมพันธ์ การจัดกจิกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 ประชาสัมพันธ์ การจัดกจิกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโตรงการซ่อมแซมหรือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล

 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโตรงการซ่อมแซมหรือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล (ถนน ค.ส.ล. ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านดุง) หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุทโธ

ประชาสัมพันธ์ การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน

 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียนแบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท.3/12) ตามแบบแผนมาตราฐาน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลเมืองบ้านดุง

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลห้วยหลัว
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป.อด.3 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล

 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป.อด.3 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล รวมพล เพื่อการศึกษา ปี 1 วันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2562

ประชาสัมพันธ์ จาก เทศบาลตำบลสร้างคอม

 ประกาศเทศบาลตำบลสร้างคอม

เรื่อง รับสมัครบุคคลกรเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประชาสัมพันธ์ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2562

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี (ก.ท.จ.อุดรธานี)

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานประเภิทั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการกรณีที่เทศบาลร้องขอให้ ก.ท.จ.อุดรธานี เปิดหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกแทน

ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเทศบาลเมืองบ้านดุง

 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนพรอมร ชุมชนศรีนพคุณ ม.9 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง

ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลเมืองบ้านดุง

 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู ค.ส.บ. ระบบแรงดึง พร้อมฝาปิด 

ค.ส.ล. ถนนอ่อนศรีพัฒนา ฝั่งทิศเหนือจากแยกถนนสารีรัตน์ ถึงถนนเพรชรัญจวน ชุมชนศรีสมบัติ 2 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ข้ามลำห้วยยาง ถนนประชาร่วมใจ ชุมชนอาสาพาสุข หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศปรชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ข้ามลำห้วยยาง ถนนประชาร่วมใจ ชุมชนอาสาพาสุข หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุทโธ
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู ค.ส.ล. ระบบแรงดึง ถนนชุมสายถึงถนนเทพเผชิญ ชุมชนศรีบูรพา 2 ต.ศรีสุทโธ article
ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนศรีขวัญเมือง ฝั่งทิศใต้ จากแยกถนนทิมินกุลถึงบริเวณหน้าวัดศรีขวัญเมือง ชุมชนสระศรีพัฒนา ม.5 ต.ศรีสุทโธ article
ประกาศจาก อำเภอทุ่งฝน เรื่อง การจัดประกวดสาวประเภทสอง ประจำปี 2562 article
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานครูเทศบาลเมืองปทุมธานี
ประกาศจากเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
ประกาศจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง เรื่อง ตรวจสอบและบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ
ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบ้านดุง กองสวัสดิการและสังคม
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากเทศบาลตำบลปะโค เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง article
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็น
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญร่วม ประมูลทะเบียนเลขรถสวย (สำหรับรถเก่ง,รถกระบะ 4 ประตู,รถแวน) หมวดอักษร "กษ" วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ โรงแรมนภาลัย article
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง ประชาสัมพันธ์ช่องการตอบแบบวัดการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านดุง ในระบบ ITAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง รับสมัครคนงานจ้างเพื่อขุดลอกรางระบายน้ำ
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนกวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล article
ประชาสัมพันธ์ การรับบุคคลพิการเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562 (โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น) article
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านดุง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านดุง
[Go to top]